DOPRAVNÍ EKONOMIKA

Hlavní specializací v oblasti dopravní ekonomiky je zpracování ekonomických analýz dopravních staveb a to především metodou CBA – cost-benefit analysis. Analýzy jsou vytvářeny jak pro železniční a silniční infrastrukturní stavby, tak např. pro investice na vodní dopravní cestě. Ekonomické hodnocení jsou zpracovávany i pro projekty samosprávných celků usilující o financování z veřejných nebo dotačních zdrojů. V závislosti na typu a velikosti projektu k hodnocení se využívají také alternativní metody – multikriteriální analýzu, slovní hodnocení, analýzu DETR ad., vše v souladu s národní metodikou pro ekonomická hodnocení. Multidisciplinarita společnosti umožňuje zpracovat kompletní Záměry projektů podle pravidel Ministerstva dopravy ČR, případně pouze jejich vybrané části. Ekonomická hodnocení jsou připravovány také pro zahraniční projekty, nejrozsáhlejšími zkušenostmi s ekonomickými hodnoceními jsou ze Slovenska.

Do portfolia činností společnosti NDCON s.r.o. se řadí i zpracování žádostí o evropské financování. V tomto ohledu má společnost rozsáhlé zkušenosti především s Operačním programem Doprava a Nástrojem pro propojení Evropy (CEF). Zaměřujeme se také na následný monitoring žádostí. Provádíme evaluace dotačních programů.

0+
zpracovaných ekonomických analýz
0+
hodnocených projektů v rámci monitoringu
0+
zpracovaných a schválených žádostí o dotace
Ekonomické hodnocení:

Rekonstrukce trati Kadaň-Prunéřov – Ostrov n. Ohří

 • Klient: Správa železnic
 • CIN projektu: 5,5 mld. Kč

Rýchlostná cesta R2 Bátka – Figa

 • Klient: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 • CIN projektu: 104 mil. EUR

Náhrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. – Děčín hl. n.

 • Klient: SUDOP, a.s.
 • CIN projektu: 50 mil. Kč

Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou

 • Klient: obec Lužec nad Vltavou
 • CIN projektu: 40 mil. Kč
Žádosti o dotace – Operační program Doprava:

Rekonstrukce žst. Bohosudov

 • Klient: Správa železnic
 • CIN projektu: 1,6 mld. Kč

DOZ Rokycany (mimo) – Cheb (mimo)

 • Klient: Správa železnic
 • CIN projektu: 250 mil. Kč

Vybavení drážních vozidel MVTV 2 palubními jednotkami ETCS

 • Klient: Správa železnic
 • CIN projektu: 570 mil. Kč
Žádosti o dotace – CEF:

Odstranění úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích železničních Core network koridorů v České republice

 • Klient: Správa železnic
 • CIN projektu: 15 mld. Kč

Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

 • Klient: Správa železnic
 • CIN projektu: 3,8 mld. Kč