DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

Hlavní specializací v oblasti dopravního inženýrství je zpracování:

 • Plány udržitelné mobility měst i větších územních celků
 • Dopravní studie
 • Dopravně inženýrské podklady
 • Tvorba makroskopických dopravních modelů i mikroskopických simulací dopravy
 • Příprava, realizace a vyhodnocení dopravních průzkumů
 • Měření dopravy pomocí automatických sčítačů dopravy
 • Kapacitní posuzování křižovatek
 • Hodnocení vlivu generované dopravy z investičních záměrů
 • Zpracování pasportů pozemních komunikací a dopravního značení

Software:

 • PTV Visum
 • PTV Vissim
 • Quantum GIS

Máme autorizaci v oboru dopravní stavby a městské inženýrství.

Plány udržitelné městské mobility – Česká republika
 • Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou, fáze č. 1 Plán rozvoje veřejné dopravy na období 2017-2023, fáze č. 2 Plán rozvoje cyklodopravy na období 2017-2023
  objednatel: Statutární město Liberec
  datum zpracování: 01/2017 – 10/2017
 • Plán udržitelné městské mobility města Mladá Boleslav
  objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
  datum zpracování: 9/2019 – 11/2020

Zpracování plánu udržitelné mobility s následujícími aktivitami:

 • sběr údajů
 • průzkumy
 • dopravní modelování
 • analýzy
 • návrhová část
 • implementační plán a SEA
Plány udržitelné městské mobility – Slovenská republika
 • Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov
  objednatel:                  Mesto Prešov
  datum zpracování:     09/2017 – 03/2019
 • Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
  objednatel:                  Košický samosprány kraj
  datum zpracování:     09/2017 – 03/2019
 • Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
  objednatel:                  Prešovský samosprávny kraj
  datum zpracování:     06/2018 – 12/2019
 • Regionálny plán udržateľnej mobility NSK
  objednatel:                  Nitriansky samosprávny kraj
  datum zpracování:     06/2018 – 12/2019

Popis:
Zpracování plánu udržitelné mobility s následujícími aktivitami:

 • sběr údajů
 • průzkumy
 • dopravní modelování
 • analýzy
 • návrhová část
 • implementační plán a SEA
Generely a koncepce dopravy
 • Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov
  objednatel:                  Město Český Krumlov
  datum zpracování:     11/2016 – 09/2017

  Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov se zpracovávala s cílem vzniku strategického a koncepčního materiálu pro rozvoj dopravy ve městě. Provedené analýzy silniční dopravy, železniční dopravy, MHD, pěší a cyklistické dopravy i dopravy v klidu jsou východiskem pro podrobnou specifikaci cílů a priorit koncepce organizace dopravy ve městě Český Krumlov v době mimo hlavní turistickou sezónu také v hlavní turistické sezóně.

 • Zpracování komplexní koncepce dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec
  objednatel:                  Město Jinřichův Hradec
  datum zpracování:     11/2016 – 09/2017

  Komplexní koncepce dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec byla zpracovávána s cílem vzniku strategického a koncepčního materiálu pro rozvoj dopravy ve městě. Provedené analýzy silniční dopravy, železniční dopravy, MHD, letecké, pěší a cyklistické dopravy i dopravy v klidu, analýzy hlukové zátěže území a bezpečnostní auditu jsou východiskem pro podrobnou specifikaci cílů a priorit koncepce organizace dopravy ve městě Jindřichův Hradec.