Naše historie

NDCon s.r.o. (dříve Jacobs Consultancy spol. s r.o., Babtie spol. s r.o.) byla založena v roce 1996 společností Babtie International a začleněna do britské multidisciplinární konzultační společnosti Babtie Group (Babtie spol. s r.o.). V roce 2004 proběhla fúze s americkou společností JACOBS Engineering Group (Jacobs Consulatncy spol. s r.o.), následně byla v 2011 společnost prodána a přejmenována na současný název tj. NDCon s.r.o.

 

Společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C, vložka C42028 se základním kapitálem 340 000,- Kč.

Společnost zpracovává:
 • Dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace provedení stavby (DPS)
 • Záměry projektů
 • Studie proveditelnosti
 • Dopravní studie
 • Dopravní modely
 • Dopravní strategie
 • Plány udržitelné mobility
 • Ekonomické hodnocení
 • Žádosti o dotace z fondů EU
 • EIA, SEA
 • Hlukové a rozptylové studie
 • Biologické hodnocení
 • Krajinná ekologie
 • Geologie, hydrogeologie
 • Výkon koordinátora BOZP
 • Výkon technického dozoru investora/stavebníka

Rychlý kontakt

telefon. +420 251 019 231
email: ndcon@ndcon.cz

Spolupracujeme

Autorizace:
 • Dopravní stavby
 • Městské inženýrství
 • Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Osvědčení:
 • Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru: Hydrogeologie
 • Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru: Inženýrská geologie
 • Oprávnění ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 SB.
 • Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Certifikáty:
 • Certifikát PRINCE2 Foundation in project management