Aktuálně

EU

Název projektu: Design, výzkum, vývoj, a výroba expertního informačního systémů manažera železniční infrastruktury (ESMI) pro komplexní detekci a diagnostiku sledovaného traťového úseku železniční dopravní cesty

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_220/0014232

Anotace: Cílem předkládaného projektu Expertního systém manažera infrastruktury (ESMI) je vytvoření elektronického nástroje pro inteligentní evidenci, diagnostiku a správu železniční dopravní cesty formou Smart Rail Operation (SRO). Tento systém si dává za úkol navrhnout, prozkoumat, vyvinout a aplikovat do výroby integrované řešení správy železniční dopravní cesty, komplexní analytiku provozuschopnosti tratí, kterou potřebuje provádět manažer infrastruktury pravidelně, ale pomocí navrhnutého elektronického nástroje ESMI ho může provádět daleko systémovějším způsobem, rychleji, levněji, precizněji a s důrazem na TSI (Technical Standrads of Interoperability) a EU normy a rovněž i z hlediska ekonomizace a bezpečnosti železniční dopravy (Cost-effectivness a Safety&Security of Railway Operation).