Dopravní stavby

Máme zkušenost s projekcí intravilánových i extravilánových komunikací.

Dopravní stavby

Klikni na mě a zjisti více.

Dopravní inženýrství

Zpracováváme dopravní podklady pro plány a strategie měst a krajů.

Dopravní inženýrství

Klikni na mě a zjisti více.

Dopravní ekonomika a dotace

Připravujeme ekonomická hodnocení dopravních staveb a žádosti o evropské dotace.

Dopravní ekonomika a dotace

Klikni na mě a zjisti více.

Životní prostředí

Zpracováváme EIA, SEA, hlukové a rozptylové studie

Životní prostředí

Klikni na mě a zjisti více.

TDI, BOZP

Vykonáváme technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti práce na stavbě

TDI, BOZP

Klikni na mě a zjisti více.

Vodohospodářské stavby - krajinářská činnost

Projektujeme nové a revitalizujeme stávající vodní toky, rybníky, nádrže a hráze.

Vodohospodářské stavby - krajinářská činnost

Klikni na mě a zjisti více.

Vodohospodářské stavby - technická infrastruktura

Projektujeme vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod.

Vodohospodářské stavby - technická infrastruktura

Klikni na mě a zjisti více.